افزایش ۱۶ درصدی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در چین

سرمایه گذاری مستقیم خارجی در چین طی ماه گذشته بیش از 16 درصد رشد داشته است.

خبرگزاری فارس: افزایش ۱۶ درصدی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در چین

به گزارش خبرنگار اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس به نقل از شینهوا، بر اساس اعلام وزارت اقتصاد چین، حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این کشور در ژانویه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال 2013 بالغ بر 16.11 درصد رشد داشته و معادل 10.76 میلیارد دلار ارزیابی شده است.

این رشد 16 درصدی از افزایش قابل توجهی نسبت به ماه های دسامبر، اکتبر و نوامبر سال 2013 برخوردار بوده  است، به گونه ای که سرمایه گذاری خارجی در چین در ماه دسامبر تنها 3.3 درصد، اکتبر 1.24 درصد و نوامبر 2.35 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن رشد داشته است.

بطور کلی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال 2013 در چین با 5.3 درصد رشد نسبت به سال 2012 به 117.6 میلیارد دلار افزایش یافته است.

در ماه دسامبر سال گذشته میلادی این شاخص 3.3 درصد نسبت به ماه دسامبر سال 2012 رشد داشته و بالغ بر 12.1 میلیارد دلار بوده است.

حجم سرمایه گذاری مستقیم در چین در ماه نوامبر سال گذشته نیز 8.5 میلیارد دلار اعلام شده است که نسبت به مدت مشابه سال 2012، 2.35 درصد رشد داشته است.